Assegurança d´Empreses

Assegurança de Responsabilitat Civil
Cobrim tots els riscs i compromisos de la seua empresa.

Fiquem a la seua disposició l´assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses que li garantix el pagament de les indemnitzacions per les que puga resultar civilment responsable la seua empresa conforme a dret, per danys corporals o materials i prejudicis ocasionats a tercers com a conseqüència, els quals tinguen la seua causa en fets derivats de l´explotació de l´empresa objecte d´assegurança.

Avantatges:

Assegurant la Responsabilitat Civil protegix el seu patrimoni i el de la seua empresa contra imprevists durant el transcurs de la seua activitat normal..

En Segurgent treballem amb els millors especialistes en Empreses. Consulte els nostres servicis.

Multirisc Oficines i Comerços
Té vostè alquilada una oficina? És de la seua propietat? Dirigeix vostè un Comerç? ¿Vol quedar-se tranquil davant qualsevol contingència? CONEGA L´ASSEGURANÇA MULTIRISC OFICINES I COMERÇOS

 • Una assegurança pensada específicament per a aquests col·lectius.
 • La cobertura dels riscs més usuals als que estan exposats aquests negocis.
 • Cobertures àmplies i flexibles sobre l´edifici i el seu contingut.
 • Transparència total i una assegurança a preu molt econòmic.La Correduría Segurgent 2000 S.L. li presenta l´ Assegurança d´Oficines i Comerços, pensat específicament per a tots aquells professionals que necessiten una amplia cobertura contra riscs als que està exposat el seu negoci: Oficines, Despatxos o Consultes de Professionals Liberals, Despatxos Tècnic-Administratius, Empreses de Servicis, Centres d´Ensenyament, Tendes, Institucions, etc.

Continent: En un sentit ampli, és l´edifici o la part de l´immoble en el qual es troba els seu negoci. Si vostè és el propietari, li aconsellem que l´assegure.

Continent incorporat: És la totalitat de les obres de reforma, addicions constructives i instal·lacions de millora realitzades en el local que té arrendat per al seu negoci i que són de la seua propietat.

Contingut
: Aquest concepte comprèn el conjunt del mobiliari i existències pertinents al seu negoci.

Valor de Nou: Al contractar aquesta modalitat d´assegurança, queda inclosa aquesta cobertura que garantís una indemnització per la qual, en cas de sinistre, se li permet tornar a comprar "com nous" els bens que hagen resultat perjudicats, no així els que ja es troben molt depreciats (per sobre del 75%)

Regla Proporcional: És molt important que en el moment de contractar l´assegurança, s´efectue una correcta valoració dels bens a assegurar. Els capitals declarats a la pòlissa constituïxen el límit màxim d´indemnització. Per aquesta raó, els capitals assegurats resulten ser inferiors al valor dels seus bens, se´ls consideraria pròpi assegurador per la proporció del valor assegurat.

MULTIRISC PIME

La protecció per a la seua empresa. Anàlisi de riscs i projecte d´assegurança. Amb totes les avantatges. PIME. ASEGURANÇA MULTIRRISC XICOTETA I MITJANA EMPRESA

L´assegurança Multirrisc de la Xicoteta i Mitjana Empresa li proporciona una àmplia cobertura davant els riscs de les activitats industrials o comercials.  

El desenvolupament d´aquestes activitats comporta diferents riscs que pode reduir-se mitjançant l´aplicació de tècniques de prevenció que cada empresa incorpora segons les seues pròpies característiques. Però existix una gama de riscs difícils de previndre davant els quals l´única forma, o la més econòmica, de protegir-se és amb la pòlissa de l´Assegurança Multirrisc de la Xicoteta i Mitjana Empresa, que inclou les següents cobertures:

 • Incendi i complements
 • Danys elèctrics
 • Riscs extensius
 • Danys per aigua
 • Pèrdues com a conseqüència
 • Robatori i Espoli
 • Responsabilitat civil
 • Reclamació i defensa jurídica
 • Equips ofimàtics
 • Trencament d´espills i cristalls
 • Trencament de rètol i anuncis lluminosos
 • Bens refrigeratsAnàlisi de riscs i projecte d´assegurança Per a la seguretat dels nostres clients, efectuem un anàlisi de riscs als que estan exposades les seues empreses. Amb aquest efecte, enviem a especialistes que realitzen una inspecció a la seua empresa i avaluen aquelles circumstàncies que la puguen afectar. Amb els resultats d´aquesta informació, elaborem, mitjançant un tractament informàtic, un Projecte de Segur a mida, en el que s´analitzen les característiques de la seua empresa i es detallen les condicions especifiques de la seua assegurança. Es desenvolupen els següents aspectes:

 • Característiques del risc
 • Sistemes de prevenció contra incendio i robatori
 • Bens i garanties a assegurar
 • Capital a assegurar i costos de l´assegurança.La possibilitat de cobertura que li oferim li ajudarà a elegir el més convinent per a la seguretat de la seua empresa. A més, i en tot moment, tindrà assessorament i recolzament de la nostra Corredoria Professional Segurgent 2000 S.L. 

 

Formulari de Pressupost

Contacto

Atenció al client Via WhatsApp
687 049 378
We use Cookies | More info
Cookies Preferences